Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


Living Lab Cyberweerbaarheid & Ransomware mkb

Initiatiefnemer: Gemeente Groningen
Doelgroep: Mkb
Type cybercrime: Ransomware
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

In de Living Labs komen alle activiteiten samen die tot nu toe door publiek-private samenwerking in de regio Noord Nederland zijn ontplooid op het gebied van bijvoorbeeld bewustwording, training en scans. De nadruk ligt in eerste instantie op ransomware bij de financieel dienstverleners. Vergroting van bewustwording over en versterking van de weerbaarheid tegen ransomware is de basis voor de selectie van nauw verwante vraagstukken vanuit het mkb. Deze worden vervolgens met de overheid, het onderwijs en de ondernemers (de 3 O’s) gezamenlijk opgepakt. Het Living Lab Cyberweerbaarheid wordt ondergebracht op 3 bestaande fysieke locaties in Noord-Nederland waar partijen al samenwerken.

Omschrijving project

Het doel van het project valt samen te vatten in de volgende punten:

  • Het vergroten van de bewustwording én daadwerkelijke cyberweerbaarheid van het mkb in Noord-Nederland, waarbij de focus met name ligt op het thema ransomware.
  • Het bieden van een concrete plek waar mkb’ers kennis kunnen opdoen over cybersecurity en zo binnen kunnen lopen met concrete vragen. Het Living Lab, zowel in de vorm van een online portaal als fysiek op 3 plekken in 3 provincies.
  • Professionals, studenten en ondernemers samen oplossingen laten implementeren om direct weerbaarder te worden en een directe gedragsverandering bij het mkb te bewerkstelligen.
  • Gebruik maken, uitbreiden en integreren van de reeds opgebouwde infrastructuur, zowel met kennisinstellingen (mbo, hbo, wo) als 1e lijns-organisaties en mkb-organisaties in Noord-Nederland rond het thema cybercrime.

Meer informatie

Anita Nijnuis, Afdeling Openbare orde en Veiligheid, Gemeente Groningen, anita.nijnuis@groningen.nl.

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Terug naar de Database Lokale Cyberprojecten

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid