Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


Hack_Right

Initiatiefnemer: Nationale politie en het Openbaar Ministerie (OM)
Doelgroep: Jongeren
Type cybercrime: Hacken, DDoS-aanval
Type aanpak: Repressief
Aanpak gericht op: Dader

Als reactie op de grote instroom van (jonge) cyberverdachten hebben het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationale Politie de interventie Hack_Right ontwikkeld. Hack_Right is een alternatief of aanvullend straftraject voor jeugdige daders (12 tot 23 jaar) die hun eerste delict cybercriminaliteit plegen. Hack_Right beoogt recidive te voorkomen en kaders mee te geven aan jonge cybercriminelen waar binnen zij hun ICT-talent op legale wijze kunnen ontwikkelen.

Omschrijving project

Het aantal cybercrimedelicten neemt toe en de daders zijn steeds vaker jongeren. Deels omdat zij opgegroeid zijn met eindeloze online mogelijkheden. Deels ook omdat zij zich er vaak niet bewust van zijn dat hun online gedrag soms cybercrime is. En dus strafbaar. Denk aan het hacken van computerspellen of het uitvoeren van een DDoS-aanval op hun school. De politie wil jongeren die zijn veroordeeld voor een cybercriminaliteit helpen. Met het traject Hack_Right leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun cybertalent op een legale manier ontwikkelen. Zo verkleinen we ook de kans dat deze jongeren in de toekomst opnieuw een cyberdelict plegen.

Hoe is het traject Hack_Right opgebouwd?

Het traject Hack_Right heeft 3 modules. Iedere deelnemer krijgt een combinatie van modules die het best past bij de persoonlijke situatie. Er wordt bijvoorbeeld ook naar iemands verleden gekeken om een inschatting te maken van de kans op herhaling.

1.  Ethische en juridische grenzen

De grens tussen digitaal legaal en digitaal illegaal is niet altijd duidelijk. In deze module leren jongeren wat wel en niet mag op digitaal gebied volgens de Nederlandse wet. Thema’s zoals ethisch verantwoord hacken komen aan bod.

2.  Impactbesef, excuus en schadeherstel

In deze module leren jongeren wat cybercriminaliteit met een ander doet. Daders kunnen in deze fase ook excuses aanbieden aan het slachtoffer via bijvoorbeeld begeleide dader-slachtoffergesprekken. Of de jongeren krijgen bijvoorbeeld begeleiding bij het schrijven van een herstelplan voor het slachtoffer.

3. Digitaal talent

In deze module maken daders kennis met personen en organisaties waar hij zijn digitale kennis op een positieve manier kwijt kan. De coach is vaak een ethisch hacker of een medewerker van een cybersecuritybedrijf.

Meer informatie

  • Hack_Right is beoordeeld en opgenomen in de database aanpakken jeugdgroepen op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl (een website van het CCV). Neem daar een kijkje voor uitgebreidere informatie.
  • ‘Een alternatief voor jeugdige hackers? Plan- en procesevaluatie van Hack_Right’ op politieenwetenschap.nl
  • Nieuwsbericht Hack_Right: jonge hackers weer op het rechte pad op politie.nl
  • Nieuwsbericht Hack_Right: interventie bij cyberdelicten op wegwijzerjeugdenveiligheid.nl
  • Artikel Hack_Right zet cybertalent positief in op ccv-secondant.nl
  • Artikel Pilot: Twintigtal bedrijven helpt justitie jonge hackers op het rechte pad te krijgen op om.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid