Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


Evidence based cybersecurity gedragsinterventie gericht op 3 basisprincipes van veilig ondernemen

Initiatiefnemer: PVO Den Haag
Doelgroep: Mkb
Type cybercrime: Divers
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

In dit project ontwikkelt PVO Den Haag een interventie die gericht is op 3 van de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen: inventariseer kwetsbaarheden, voer updates uit en voorkom malware. Onderdeel van de interventie is het aanbieden van een handelingsperspectief voor deze 3 maatregelen. Deze maatregelen zijn goed meetbaar te maken waardoor de interventie getoetst kan worden.

Omschrijving project

Het doel van dit project is het ontwikkelen en meten van een cybersecurity gedragsinterventie die ondernemers er toe moet aanzetten om 3 cybersecurity basismaatregelen te nemen.

Tevens is het doel om de juridische kaders te beschrijven waarbinnen lokale overheden een interventie in kunnen zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde technische metingen via openbare bronnen.

Wat er concreet opgeleverd wordt is:

  • Een rapportage met de juridische kaders voor het uitvoeren van een interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde technische metingen via openbare bronnen.
  • Een blauwdruk van een de technische meting via openbare bronnen die voor andere partijen bruikbaar is.
  • Een rapportage met een effectmeting van de gedragsinterventie en daarmee de kennis over welke elementen zorgen voor het daadwerkelijk verbeteren van drie basisprincipes van veilig digitaal ondernemen.

Alle 3 de producten worden gepubliceerd en zijn bruikbaar voor andere organisaties.

Meer informatie

Mark van Zanten, PVO-adviseur, mark.vanzanten@hetccv.nl

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid