Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


Digitale Inclusie

Initiatiefnemer: Gemeente Amersfoort in samenwerking met stichting HackShield
Doelgroep: Jongeren
Type cybercrime: Divers
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

Het project ‘Digitale Inclusie’ richt zich specifiek op kinderen in kwetsbare wijken. Deze kinderen zijn vaak minder digitaal geletterd en ze zijn vatbaarder voor online criminaliteit. Met het project gaan gemeente Amersfoort en Stichting HackShield niet alleen in de gemeente Amersfoort de kwetsbare wijken in. Maar ook in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan ze het gesprek aan met de leraren, ouders, broers en zussen van de kinderen die ze willen bereiken. Dit doen ze samen met en via (digitale) wijkagenten, AZC’s, moskeeën, bibliotheken en bijvoorbeeld jongerenwerk.

Omschrijving project

In dit project worden leraren, ouders, broers en zussen ingezet als ambassadeurs, omdat uit onderzoek is gebleken dat rolmodellen veelal de grootste impact maken in kwetsbare wijken. Deze strategie sluit aan op het door HackShield toegepaste Hero Centered Design, waarbij mensen niet als potentiële slachtoffers of daders gezien worden, maar als de potentiële helden die helpen bij het oplossen van complexe maatschappelijke opgaven.

De ambassadeurs worden begeleidt bij het uitrollen van de pilots in een specifieke omgeving, ondersteund door beschikbare materiaal en tegen een eerlijke vergoeding. Aan de hand van deze pilots wordt een evaluatie uitgevoerd en op basis daar van worden tenminste 3 herhaalbare, schaalbare formats uitgevoerd.

Het directe doel van dit specifieke project is om de overheid te helpen om de digitale vaardigheid en digitale weerbaarheid van kinderen in kwetsbare wijken en AZC’s te vergroten. Het indirecte doel is om online kansenongelijkheid onder kinderen te bestrijden.

Meer informatie

  • Anthonie Drenth, Digitale veiligheid en woonoverlast, Gemeente Amersfoort, ar.drenth@amersfoort.nl
  • Tim Murck, Directeur HackShield, t.murck@flavour.nl

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Terug naar de Database Lokale Cyberprojecten

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid