Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


ConNect: Samen bouwen aan online interventiematrix

Initiatiefnemer: Gemeente Amsterdam / Actiecentrum Veiligheid en Zorg (Veiligheidshuis)
Doelgroep: Gemeente
Type cybercrime: Online orde verstoringen
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Dader

Dit project levert een online interventiematrix op om online opjutting en uitdaging tegen te gaan. Dit project is een samenwerkingsverband van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) Amsterdam- Amstellandgemeenten, de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving project

Steeds vaker wordt gezien dat online opjutten en uitdagen leidt tot ernstige geweldsincidenten. Een voorbeeld hiervan zijn spanningen tussen drillrapgroepen en daaruit voortvloeiende verstoringen van de openbare orde en het geweld. Gemeente Amsterdam wil beter inzicht in hoe online groepsdynamiek kan leiden tot geweld op straat. Amsterdam bereidt een pilot voor om een online signaleringsmethodiek te ontwikkelen om opjutting en uitdaging te signaleren en te interpreteren.

Daarna kunnen (preventieve) online interventies worden ingezet om geweld op straat te voorkomen. Daarnaast ontwikkelt het Amsterdamse Stedelijk Strategieteam een visie en strategie voor het omgaan met veiligheidsproblemen die voortvloeien uit de online wereld. Er is een sterke wisselwerking en informatie-uitwisseling tussen dat traject en deze pilot. Ervaringen uit deze pilot kunnen bijdragen aan een bredere aanpak.

Meer informatie

Gemeente Amsterdam, Jorieke de Wit, Projectleider programma drugscriminaliteit, Jorieke.de.wit@amsterdam.nl.

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Terug naar de Database Lokale Cyberprojecten

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid