Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


Brede aanpak digitale weerbaarheid (water)sportbedrijven en havens

Initiatiefnemer: Gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren
Doelgroep: Mkb: specifiek de watersportbranche in de volle breedte
Type cybercrime: Divers
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

Beide gemeenten hebben veel watersportgebieden met watersportbedrijven, zoals (jacht)havens, aanleg- en stallingsplekken en botenverhuurbedrijven. Het is een bekend gegeven dat deze MKB-bedrijven vaker dan gemiddeld slachtoffer zijn van digitale/cybercriminaliteit. Bovendien is er door de ligging in het omvangrijke buitengebied minder toezicht. Gemeente Súdwest-Fryslân voert beleid uit om het platteland vitaal en gezond te maken en houden, dit project wordt hier integraal onderdeel van.

Omschrijving project

Met een breed offensief worden de watersportbedrijven weerbaarder op het gebied van cyber (digitaal gedrag) en bewust van de risico’s die ze lopen. Er wordt een breed programma opgesteld (in het kader van vitaal platteland) dat tevens bijdraagt aan een duurzame samenwerking van betrokken partners. De werkwijze is een gecombineerde aanpak vitaal platteland en vitale sector en het cyberpreventie-gedeelte kan ook los aangeboden worden. Daarnaast wordt de ontwikkelde werkwijze in andersoortige recreatiebedrijven binnen gemeente Súdwest-Fryslân ingezet.

Uitkomsten:

  1. Een factsheet met aanbevelingen, lessons learned.
  2. Een uitgeschreven plan van aanpak dat door andere watersportbranches overgenomen en uitgevoerd kan worden.   
  3. Actieve faciliterende rol van de HISWA-RECRON op gebied van voorlichting en preventie bij digitalisering.

Meer informatie

Marrie Eringa, beleidsadviseur oov, m.eringa@sudwestfryslan.nl  

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid