Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


City Deal Lokale Weerbaarheid CybercrimeCybercrime is de laatste decennia een serieuze bedreiging geworden. Daarom hebben de partijen in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime.

Er staan 4 doelen centraal:

 • Het bundelen van innovatiekracht bij lokale koplopers
 • Zorgen voor een koppeling van landelijke initiatieven
 • Ontwikkeling van kennis
 • Zorgen voor een bestuurlijke agendering van het thema lokale aanpak cybercrime.

De City Deal ondersteunt hierbij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid en platforms veilig ondernemen (PVO’s). Ook activeert ze hun rol om burgers en bedrijven bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten. Publieke- en private partijen in de City Deal experimenteren met nieuwe aanpakken om de urgentie van cyberweerbaarheid over te brengen en om tot gedragsverandering te komen.

“Door van elkaar te leren, samen te werken, goede initiatieven van elkaar over te nemen en te experimenteren met nieuwe aanpakken, ontstaat meer massa en impact en willen we het bewustzijn van burgers en bedrijven vergroten”, licht staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe. “Het is naïef te denken dat we een halt kunnen toeroepen aan de cybercriminelen van de toekomst. Maar door deze City Deal goed uit te voeren, zetten we een stevige stap voorwaarts richting een veiliger internet.”

17 nieuwe cyberprojecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 2022 bekend

Om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven verder te versterken zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld door het ministerie van Jusititie en Veiligheid. Maar liefst 45 voorstellen werden ingediend voor dit tweede subsidietraject innovatieve cyberprojecten. De selectiecommissie honoreerde na uitvoerig overleg 17 cyberprojecten. Deze nieuwe projecten maken deel uit van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime en worden begeleid door het CCV:  

 1. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Noord-Holland Samen Veilig, Regio Limburg en Veiligheidsnetwerk Oost- Nederland - re_B00TCMP
 2. Gemeente Amsterdam / Actiecentrum Veiligheid en Zorg (Veiligheidshuis) – ConNect: Samen bouwen aan online interventiematrix
 3. Gemeente Amersfoort - Project ‘Digitale Inclusie’
 4. Gemeente Arnhem – Youth Cyber Team
 5. Gemeente Breda – DigiKamer voor gemeenten
 6. Gemeente Breda – Gastveilig Hazeldonk - Digitaal Vitaal Breda
 7. Gemeente Dordrecht/Coevorden - Serious game cyberweerbaarheid laaggeletterden
 8. Gemeente Groningen - Living Lab Cyberweerbaarheid & Ransomware MKB
 9. Gemeente Heerlen namens de Taskforce Cyber Limburg - Digitaal Veilig in Limburg
 10. Gemeente Súdwest-Fryslân - Brede aanpak digitale weerbaarheid (water)sportbedrijven en havens
 11. Gemeente Veenendaal - Digitale Cybersecurity Ster voor KVO-B
 12. Gemeenten Amstelveen-Aalsmeer - Juice of (fake-)news?
 13. PVO Den Haag - Evidence based cybersecurity gedragsinterventie gericht op drie basisprincipes van veilig ondernemen
 14. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant - Sterkere schakels versterken de keten!
 15. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant - Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid
 16. VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) - Interactieve training cyberweerbaarheid senioren
 17. Veiligheidsregio Twente - Internetveiligheid - Risk Factory Nederland

De selectie heeft geleid tot een set van kwalitatief hoogstaande, innovatieve projectvoorstellen én een redelijke spreiding van projecten met betrekking tot beleidsthema’s en regionale verdeling. De nieuwe cyberprojecten hebben 1 van deze 3 doelstellingen

 • Het verhogen van de cyberweerbaarheid van het MKB
 • Het verhogen van cyberweerbaarheid op wijkniveau en kwetsbare groepen
 • Het versterken van de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sten Meijer, CCV-adviseur en secretaris van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

Congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Bekijk hier het plenaire deel van het online CCV-congres over de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime dat op  14 oktober 2021 live vanuit de Avex studio in Utrecht uitgezonden werd. Dagvoorzitter Marc Noordhoek, programmamanager City Deal vanuit het ministerie van BZK, ging in gesprek met Astrid Nienhuis (burgemeester van Heemstede), Maike Borst (Digitaal specialist van de Politie), Bertine Steenbergen (Directeur Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid) en Elina van ’t Zand (onderzoeker Leiden University) over onder andere de verschillende projecten en opbrengsten van de City Deal.


Meer informatie

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. Kijk voor meer informatie op agendastad.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid