Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminele uitbuiting

Leren signaleren van criminele uitbuiting

In 'Leren signaleren - Een onderzoek naar de signalering van criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij door de politieorganisatie’ wordt ingegaan hoe criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij zich in (Noord-)Nederland manifesteert en hoe de signalering ten behoeve van de opsporing van deze vormen van uitbuiting kan worden verbeterd.

Aan bod komen de verschijningsvormen van criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij en welke signalen uit de signalenlijst mensenhandel hierbij een rol spelen. Verder wordt gekeken welke groepen het meeste risico lopen om slachtoffer te worden van deze vormen van criminaliteit.  

Ook komt er antwoord op de vraag: Hoe luidt de procedure of de werkinstructie voor de politiepraktijk waarin is uitgewerkt hoe te handelen indien er criminele uitbuiting of gedwongen bedelarij wordt vermoed of wordt geconstateerd? Welke onderdelen/teams binnen de politieorganisatie komen mogelijkerwijs in aanraking met slachtoffers, daders of signalen van criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij.  

Organisatie

Politieacademie

Download