Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminele uitbuiting

Het misdrijf voorbij

Rotterdam heeft het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel gevraagd verkennend onderzoek te doen naar de aard en omvang van criminele uitbuiting in Rotterdam, en daarbij in beeld te brengen of en in hoeverre een verwevenheid bestaat met ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel.

Slachtoffers worden vooral gedwongen om financiële- of drugsdelicten te plegen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen, zoals minderjarigen of personen met een licht verstandelijke beperking of schulden.

Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die onderzoek heeft laten uitvoeren en concreet stappen onderneemt om criminele uitbuiting het hoofd te bieden. Zo wordt er onder meer gestart met het bevorderen van de expertise onder eerstelijns professionals, wordt er vervolgonderzoek verricht naar criminele uitbuiting op Rotterdamse onderwijsinstellingen en is er in samenwerking met Fier in december reeds een online communicatiecampagne gestart om de meldingsbereidheid onder jongeren te vergroten.

Lees ook: Kwetsbare jongeren gedwongen tot plegen van misdrijven

Download

Download het rapport Het misdrijf voorbij. Een verkenning naar criminele uitbuiting in Rotterdam op hetcmk.nl