Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminele uitbuiting

Documenten

Filter zoekresultaten

Blog CoMensha over non-punishmentbeginsel

12 januari 2023

Professionals in het jeugddomein spelen een belangrijke rol in de signalering van kwetsbaarheden onder jongeren en ondermijnende jeugdcriminaliteit. Daarbij komen slachtoffers van criminele uitbuiting, die gedwongen zijn tot criminaliteit, regelmatig in beeld als dader. Het zogeheten non-punishmentbeginsel kan slachtoffers in dat geval bescherming bieden. CoMensha heeft hierover een blog geschreven.

lees meer

Rapport Kijken met andere ogen (CKM) - deel 2

13 december 2022

De politie en het Openbaar Ministerie zijn onvoldoende toegerust op de aanpak van criminele uitbuiting en het beschermen van Nederlandse slachtoffers. Dat stelt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in deel 2 van haar onderzoeksrapportage 'Kijken met andere ogen', een onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting.

lees meer

Rapport Kijken met andere ogen (CKM) - deel 1

03 oktober 2022

Er worden jaarlijks vermoedelijk duizenden slachtoffers, met name Nederlandse kinderen en jongeren, gedwongen om strafbare feiten te plegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

lees meer

Infosheet 'Zich op jongeren met LVB'

14 februari 2022

Het Centrum voor Criminaliteits­preventie en Veiligheid heeft in 2020 een LVB­Tour voor de strafrechtketen georganiseerd. Op basis van deze tour is een infosheet gemaakt over de omgang met LVB-jongeren.

lees meer

Keeping kids safe - Improving safeguarding responses tot gang violence and criminal exploitation

27 februari 2020

De kindercommissaris van het Verenigd Koninkrijk heeft 12 maanden lang verschillende jeugdhulpprogramma’s gevolgd en een aantal databestanden van scholen, politie en andere instellingen die zich bezighouden met (jeugd)bendes bekeken. De inzichten hebben geleid tot een rapport en een stappenplan hoe kinderen in het Verenigd Koninkrijk tegen bendegeweld en criminele uitbuiting beschermd kunnen worden.

lees meer

Rapport ‘Duurzame oplossingen voor Roma kinderen, die slachtoffer zijn van criminele uitbuiting’

07 december 2017

In Nederland wordt sinds 2007 het probleem gesignaleerd van alleenstaande en rondtrekkende Oost-Europese kinderen die zich schuldig maken aan diefstal of zich bezighouden met bedelarij. Veel van deze kinderen geven bij de politie en jeugdbescherming aan dat zij Roma zijn. Dit rapport gaat over een onderzoek gedaan naar de bescherming van deze alleenstaande rondreizende kinderen. Zij zijn vermoedelijke slachtoffers van criminele uitbuiting.

lees meer

Leren signaleren van criminele uitbuiting

07 december 2016

‘Leren signaleren - Een onderzoek naar de signalering van criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij door de politieorganisatie’ wordt ingegaan hoe criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij zich in (Noord-)Nederland manifesteert en hoe de signalering ten behoeve van de opsporing van deze vormen van uitbuiting kan worden verbeterd.

lees meer