Product toegevoegd aan winkelmand
 

Vastgoedcriminaliteit


Samen

Notarissen, makelaars en taxateurs hebben een poortwachtersfunctie bij het voorkomen en bestrijden van witwassen. Deze functie is wettelijk verankerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder Wwft).

(Inter)nationaal wordt vastgoed in verband gebracht met witwassen en fraude. Overtredingen van de Wwft kunnen gepaard gaan met fraude (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte). Deze poortwachtersfunctie in relatie tot het voorkomen van witwassen en fraude bij vastgoedtransacties staat centraal in dit onderzoek.

Het onderzoek heeft een drieledige vraagstelling:

  1. Wat is het draagvlak onder notarissen, makelaars en taxateurs voor naleving van de Wwft en hoe kan dit draagvlak verder worden versterkt?
  2. Wat is de aard en omvang van de (on)bewuste betrokkenheid van notarissen, makelaars en taxateurs bij witwassen en/of andere vormen van criminaliteit? En, hoe kan het inzicht in aard en omvang worden vergroot?
  3. Hoe is de samenwerking binnen de overheid en tussen de overheid en het notariaat, de makelaardij en taxateurs georganiseerd en hoe kan deze samenwerking verder worden vormgegeven?

Conclusie

Het draagvlak voor de Wwft neemt toe. De rol van de KNB en brancheverenigingen in de makelaardij daarbij is wezenlijk. Zij vervullen 3 - elkaar versterkende - rollen: een initiërende, een ondersteunende en een toetsende rol. Door middel van voorlichting, organiseren van opleidingen, ondersteuning van het meldproces, vertrouwensnotarissen, opstellen van fraudebeleid, meld- punten en een stelsel van collegiale  toetsing wordt het draagvlak groter.

Er is geen openbare informatie over of bewijs voor corruptie van de onderzochte poortwachters door de georganiseerde drugsmisdaad. Er zijn geen straf rechtelijke veroordelingen op basis van artikel 140 Strafrecht (‘lidmaatschap criminele organisatie’).

De samenwerking binnen de overheid neemt toe. Binnen AML-organisaties is sprake van ontschotting (integratie van afdeling en datasystemen). Bovendien zijn vele tientallen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden ontstaan die zich richten op witwassen/ondermijning in relatie tot poortwachters.

Dowload

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid