Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminaliteit binnen familienetwerken


Samenwerken met partners

Bij de aanpak van criminaliteit kunnen verschillende organisaties betrokken zijn. Zij kunnen samen een integrale aanpak ontwikkelen en elkaars expertise en mogelijkheden hierbij benutten.

Gemeente

Onderwijs (eerstelijns)

Huisarts (eerstelijns)

Jongerenwerk/straatcoach (eerstelijns)

Woningcorporatie

Jeugdzorginstantie (eerste- en tweedelijns)

Gecertificeerde instelling (tweedelijns)

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (tweedelijns)

Veilig Thuis

Zorg- en Veiligheidshuis 

Politie

Raad voor de Kinderbescherming

Reclassering (tweedelijns)

Openbaar Ministerie

RIEC

CoMensha

Fier!

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid