Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminaliteit binnen familienetwerken


Stap 3 Uitvoering

In deze stap kijken de partners samen welke acties ze inzetten en hoe ze de resultaten bijhouden. Ook maken ze keuzes voor interventies. Het is in deze fase dus tijd om de uitgangspunten uit het concept plan van aanpak te vertalen naar concrete acties.

Een belangrijk aandachtspunt is het onderhouden van de korte lijnen naar de beleidsambtenaren en het bestuur. De beleidsambtenaren en bestuurders, zoals wethouder(s) en burgemeester, blijven natuurlijk betrokken bij de uitvoering van het plan van aanpak. Op die manier kan waar nodig op tijd worden bijgestuurd.

Casus

Vanuit de persoonsgerichte aanpak stond de basisveiligheid van het kind centraal: school, woonsituatie en opvoeding. Daar zijn verschillende interventies voor ingezet. Tegelijkertijd werd het familienetwerk van het kind in kaart gebracht en werd aangesloten bij de bestaande projectgroep ‘weerbare wijk’. Op die manier kon het plan van aanpak worden gekoppeld aan de al lopende aanpak op ondermijning.

 

Het CCV helpt

Op een goede manier de verschillende partners betrokken en actief houden, vergt soms best veel van professionals. Het CCV denkt hier graag constructief in mee en stippelt waar nodig of gewenst een route uit om dit efficiënt en doeltreffend aan te pakken. Meer weten? Neem contact op met CCV-adviseur Meike Lommers: meike.lommers@hetccv.nl of 030 751 67 00.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid