Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminaliteit binnen familienetwerken


Stap 2 Beleidsontwikkeling

Dit is de fase van de beleidsontwikkeling. Een belangrijk onderdeel is het verder uitwerken van de ketensamenstelling rondom de (lokale) overlegvormen en de lokale beleidssituatie. Dit betekent dat je kijkt welke andere aanpakken binnen bijvoorbeeld de gemeente lopen en of je daarbij kunt aansluiten. Ook kun je kijken bij welke gemeentelijke doelstellingen je kunt aanhaken om draagvlak te creëren.

Op basis van de uitkomsten uit de quickscan, schrijft de projectleider een plan van aanpak. Daarin staat de strategie centraal: hoe kan de noodzakelijke inzet op de casus strategisch worden vormgegeven vanuit het gezamenlijk gedragen uitgangspunt? Daarbij is en blijft er aandacht voor zowel zorg als straf.

Het resultaat in deze stap is de oplevering van een eerste conceptplan van aanpak, dat in lijn loopt met het lokale beleid.

Casus

Als eerste prioriteerden de betrokken ketenpartners de inzet die nodig was op de veiligheidsvraagstukken die uit de quickcan kwamen, waaronder ook de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Het kind stond daarbij centraal. De partners besloten vervolgens met elkaar wat het gezamenlijke uitgangspunt werd voor de aanpak. Dit werd in het concept plan van aanpak meegenomen. Op basis van al deze informatie bleken er voldoende aanknopingspunten te zijn om binnen deze gemeente dit project te koppelen aan het programma ‘weerbare wijken’. Gekeken werd welke samenwerkingsafspraken nodig waren, met welke ketenpartners en hoe bestaande samenwerkingsconvenanten dit project konden ondersteunen. Vanzelfsprekend jaagde een projectleider dit proces aan.

Omdat de ketensamenstelling en werkwijze afweek, zorgde de projectleider er in deze fase al voor dat uitvoerende professionals de ruimte kregen om te doen wat nodig was. Dat is een belangrijke succesfactor bij dergelijke aanpakken. Want doordat iedereen gebonden is aan een werkwijze en organisatiedoelstelling lijkt de inzet van eenieder al vast te liggen. Terwijl het nu juist belangrijk was om buiten de gebaande paden te bewegen en een integrale (overkoepelende) doelstelling na te streven. Dit betekende dan ook dat er ruimte moest komen voor elke partner om zijn eigen organisatiedoelstelling los te laten en de gezamenlijke doelstelling te laten voorgaan.

 

Het CCV helpt

Wil je weten welke tussenstappen je moet zetten om het proces te verstevigen en verbinden aan lokaal beleid? Het CCV helpt je daar graag bij. Neem contact op met CCV-adviseur Meike Lommers: meike.lommers@hetccv.nl of 030 751 67 00.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid