Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminaliteit binnen familienetwerken


Integrale werkwijze

Het CCV heeft de integrale werkwijze ongestructureerde problemen ontwikkeld om criminaliteit binnen familienetwerken aan te pakken. In 5 stappen beweeg je van het opvangen van eerste signalen naar onderzoeken en weten wat er aan de hand is, naar beleidsontwikkeling, uitvoering en voortzetten van de aanpak.

Elke stap staat hieronder kort en bondig beschreven, zodat je een globale indruk krijgt van de werkwijze. Door te klikken op een stap, lees je de uitgebreide toelichting.

Om de stappen uit deze werkwijze enigszins te illustreren, volgt bij elke stap een kort fragment uit een (fictieve) casus. Voor deze casus zijn elementen gebruikt uit de verschillende begeleidingstrajecten die het CCV verzorgde bij gemeenten.

Meer weten of zelf aan de slag gaan? Neem contact op met CCV-adviseur Meike Lommers.

Stappenplan

Stap 0 Vermoeden Eerste signalen Eerste signalen opvangen: er zou een probleem kunnen zijn (casuïstiek/niet pluis-gevoelens)
Stap 1 Quickscan Weten en zeker stellen

Aan de hand van een quickscan:

 • Heb je een duidelijker beeld van de problematiek
 • Weet je of de middelen en instrumenten in de gemeente aanwezig zijn voor een aanpak
 • Is er verminderde handelingsverlegenheid bij een eventuele aanpak
 • Heb je de baten van een eventuele aanpak in beeld
 • Is het lokaal bestuur overtuigd van de noodzaak van een aanpak.
Stap 2 Beleidsontwikkeling Weten wat te doen


Bij de beleidsontwikkeling:

 • Beschrijf je het plan van aanpak, het te volgen beleid
 • Ben je voorbereid op de uitvoering: organisatie & proces zijn op elkaar afgestemd, je weet wat je moet doen.
Stap 3 Uitvoering Werk in uitvoering In de uitvoeringsfase:
 • Concretiseer je het beleid; vindt de operationele uitvoering plaats
 • Is de keten in werking
 • Monitor en onderhoud je de werking van de keten
 • Pas je de maatregelenmix toe om  de verwachtte effecten te bereiken.
Stap 4 Duurzaamheid Voortzetten In deze fase:
 • Behoud en vervolg je de aanpak
 • Zorg je voor een effectieve uitvoering
 • En zorg je voor evaluatie & monitoring, nazorg en borging van de aanpak.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid