Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminaliteit binnen familienetwerken

Toolbox EUCPN Family-based crime

Het CCV neemt deel aan het European Crime Prevention Network. EUCPN verbindt lokaal, nationaal en Europees niveau om kennis en goede voorbeelden op het gebied van criminaliteitspreventie met elkaar te delen. In 2020 lag de focus van EUCPN op ‘family based crime’. Dit leverde een toolbox op met een aantal nuttige documenten:

Theoretische achtergrond

Het doel van het eerste document - de theoretische achtergrond - is tweeledig. Allereerst geeft het een algemeen beeld van criminaliteit binnen familienetwerken. Daarnaast vertaalt het de feiten die we weten over criminaliteit binnen familienetwerken in een theoretische basis voor de preventie ervan.

Verschillende interventies

Het tweede document - Effective prevention - geeft een overzicht van 7 verschillende typen interventies om criminaliteit binnen familienetwerken te voorkomen. Van iedere interventie wordt er uitleg gegegven hoe de interventie werkt en hoe effectief de interventie is.