Product toegevoegd aan winkelmand
 

Collectieve horecaontzegging


Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen over de collectieve horecaontzegging (CHO), over de rol van de gemeente, de politie en de CHO als onderdeel van de veilig uitgaan-aanpak. Op de website van KHN vind je veelgestelde vragen over de rol van de horecaondernemer, het nieuwe modelprotocol en de gang van zaken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze FAQ’s worden regelmatig aangevuld.

Hoeveel tijd zit er tussen het indienen van de vergunningsaanvraag bij de AP en het opleggen van de eerste CHO?

Mogen we nog CHO’s opleggen op basis van ons oude, goedgekeurde CHO-protocol?

Is het mogelijk om het overzicht met misdragingen en delicten, waarvoor de horeca een Individuele horecaontzegging (IHO) en CHO kan opleggen, aan te vullen?

Uit welke personen bestaat de klachtencommissie?

Wie ondertekenen het CHO-protocol?

Mag de politie persoonsgegevens delen met de horeca?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe protocol CHO ten opzichte van het oude protocol?

Waarom is de rol van de politie in het nieuwe protocol kleiner geworden?

Mag de politie een CHO uitreiken?

Kunnen kleine gemeenten samenwerken in één CHO?

Kan een gemeenteambtenaar inzage krijgen in het registratiesysteem van de CHO?

Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de CHO: horeca of gemeente?

Hoe verhoudt de CHO (door de horeca) zich tot het gebiedsverbod (door de burgemeester)?

Kun je een CHO direct na de constatering van een strafbaar feit opleggen, of kan dat pas na een veroordeling?

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid