Product toegevoegd aan winkelmand
 

Collectieve horecaontzegging


Jurisprudentie

De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met het opleggen en handhaven van de collectieve horecaontzegging (CHO) en de vervolging bij huisvredebreuk. Dat heeft geleid tot een aantal rechtszaken. Diverse rechters en de Ombudsman hebben uitspraak gedaan over de toepassing van de CHO. We weten hierdoor beter wat wel en niet mag bij het opleggen en handhaven van de CHO. De jurisprudentie staat hieronder samengevat en is bovendien verwerkt in het nieuwe model-protocol. 

Rechtbank ’s-Hertogenbosch: OM ontvankelijk voor vervolging bij huisvredebreuk
De meervoudige kamer voor strafzaken concludeert op 17 februari 2017 dat het OM ontvankelijk is voor vervolging bij overtreding van de CHO in Sittard-Geleen. In een eerdere zitting werd het OM niet-ontvankelijk verklaard vanwege substantiële gebreken in de CHO in Sittard-Geleen. Het hof concludeert in dit hoger beroep dat de CHO een civiele maatregel is, omdat de horecaondernemer bepaalt aan wie een CHO wordt opgelegd. Eventuele gebreken in de CHO zijn verder niet aan het OM verwijtbaar en moeten in een klachtenprocedure, dan wel bij de civiele rechter aan de orde worden gesteld.

Rb Noord-Holland: OM niet-ontvankelijk bij overtreding CHO in Purmerend 
De verdachte zou drie keer huisvredebreuk hebben gepleegd: hij is binnengedrongen in een horecagelegenheid waarvoor hij een collectieve horecaontzegging heeft gekregen. De rechtbank verklaart het Openbaar Ministerie (OM) echter op 20 november 2014 niet-ontvankelijk, omdat de reikwijdte van de collectieve horecaontzegging niet vaststond en er voor de verdachte geen met voldoende waarborgen omklede rechtsgang openstond voor een onafhankelijke rechter.

Uitspraak over CHO van Nationale ombudsman
Op 7 november 2011 heeft de Nationale ombudsman een onderzoek gepubliceerd naar aanleiding van een klacht van een bezoeker, die na een incident in een Zwols café een zogenaamde rode kaart (collectieve horecaontzegging) kreeg van een politieagent. Volgens de ombudsman moet de kaart worden gegeven door Horeca Zwolle.

Hoge Raad: geen cassatie bij overtreding CHO in Apeldoorn 
De Hoge Raad oordeelt op 22 februari 2011 dat er sprake is van wederrechtelijk binnendringen als de verdachte wordt toegelaten in de betreffende horecagelegenheden waarvoor hij een CHO heeft opgelegd gekregen.

Rechtbank Almelo: overtreding CHO in Hengelo 
De politierechter stelt op 8 januari 2010 een aantal fundamentele en praktische vragen over de toepassing van de CHO en het collectief winkelverbod, als middel om overlast in horeca (en winkels) te bestrijden. Hij heropent daarom het onderzoek en verwijst de zaak naar de meervoudige kamer, zodat die daarover kan oordelen. De meervoudige kamer verklaart op 16 juli 2010 het OM niet-ontvankelijk, vanwege de grote rol van politie en justitie in de CHO.

Rechtbank Middelburg: Collectieve Horecaontzegging in Hulst 
Deze zaak draait om het ongedaan maken van twee collectieve horecaontzeggingen op straffe van een dwangsom en het betalen van een schadevergoeding. De vorderingen hiertoe wijst de rechtbank op 29 maart 2009 af.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid