Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Doel

Vaststellen noodzaak

Voordat gemeenten besluiten om (publiek) cameratoezicht in te zetten, moeten zij aantonen dat camera's noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Er moet sprake zijn van een gebied waar zich onveilige situaties of met enige regelmaat wanordelijkheden voordoen. Begin met het analyseren van de veiligheidssituatie voor een goed beeld van de problematiek. In het afwegingskader lees je hoe je dat doet.

Hoofddoel

Om de privacy van burgers te beschermen, geldt dat er een helder omschreven en concreet gesteld doel moet zijn om cameratoezicht in te zetten. In artikel 151c van de Gemeentewet is bepaald dat het hoofddoel van gemeentelijk cameratoezicht het handhaven van de openbare orde is.  

Bijvangst

Naast dit hoofddoel mag gemeentelijk cameratoezicht ook zogenoemde 'bijvangst' opleveren. Denk hierbij aan zaken zoals vandalisme en fietsdiefstal. Of het bevorderen van de leefbaarheid, zoals het signaleren van kapotte straatlantaarns en gebarricadeerde nooduitgangen.

Andere redenen

Cameratoezicht voor andere doeleinden dan het handhaven van de openbare orde is toegestaan als wordt voldaan aan de algemeen geldende privacywetgeving. De toepassing van cameratoezicht moet dan wel evenredig zijn in relatie tot het doel. Daarnaast kan het doel niet op een minder ingrijpende manier worden bereikt.

Zo zet Amsterdam Zuid-Oost camera’s in om fysieke verloedering aan te pakken. De camera’s zijn geplaatst bij aanbodlocaties van huisvuil. Lees meer over deze casus in de brief die de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties schreef aan de voorzitter van de deelgemeente.