Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Veligheidsanalyse

Om een goed beeld te krijgen van het gebied waarin zich onveilige situaties of met enige regelmaat wanordelijkheden voordoen, is een grondige veiligheidsanalyse noodzakelijk.

0-meting en 1-meting

Als je overweegt cameratoezicht in te voeren, houd je een 0-meting. Als het gaat om de afweging cameratoezicht te continueren, houd je een 1-meting.

Het is belangrijk dat je de 1-meting op dezelfde manier uitvoert als de 0-meting. Zo kan er beter worden vergeleken wat het verschil is in de veiligheidssituatie van voor de invoering van cameratoezicht en na de invoering.

Bij de 0-meting wordt gekeken naar de objectieve en subjectieve veiligheid in het gebied waarvan overwogen wordt cameratoezicht in te voeren. Bij de 1-meting maak je onderscheid tussen een effectevaluatie en een procesevaluatie. 

Bij een (effect)evaluatie wordt, net als bij de 0-meting, gekeken naar de objectieve en subjectieve veiligheid in het gebied waarin cameratoezicht is ingevoerd. Bij een procesevaluatie wordt gekeken naar het verloop van het project. Hierin worden alle aspecten die aan de orde zijn gekomen bij het plan van aanpak voor de invoering van cameratoezicht geƫvalueerd.