Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Subsidiariteit

De subsidiariteiteis houdt in dat om een handhavingsdoel te bereiken, het lichtste middel moet worden ingezet waarmee dat doel bereikt kan worden. 

Cameratoezicht is een zwaar middel dat alleen mag worden ingezet als andere lichtere maatregelen niet het beoogde doel hebben bereikt of zullen bereiken. Op basis van het afwegingskwadrant kun je kijken of voldaan is aan deze eis. 

Als het geformuleerde doel met alternatieve (minder ingrijpende) maatregelen behaald kan worden, dan mag (wettelijk gezien) geen cameratoezicht worden ingevoerd of gecontinueerd.