Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Proportionaliteit

De proportionaliteitseis houdt in dat cameratoezicht in verhouding moet staan tot de geconstateerde criminaliteit en overlast. 

Dit kun je bepalen aan de hand van de veiligheidsanalyse, de doelomschrijving en het afwegingskwadrant. Als het invoeren of continueren van cameratoezicht en de beoogde effecten hiervan niet in verhouding staan tot de geconstateerde criminaliteit en overlast, dan mag conform artikel 151c Gemeentewet geen cameratoezicht worden ingevoerd of gecontinueerd.