Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Kostenraming

Een kostenraming van de mogelijke alternatieve maatregelen (inclusief de optie 'geen cameratoezicht') en de maatregel cameratoezicht geeft een inschatting van de haalbaarheid van de maatregelen.

Dit behoort tot de normale procesgang van het invoeren van veiligheidsmaatregelen.

Tijdsinvestering

De benodigde tijd voor de invoering van cameratoezicht verschilt per situatie. Het is daarom lastig om een indicatie te geven van de tijd die nodig is om een cameraproject op te zetten. Dit hangt onder meer af van het doel dat je voor ogen hebt, het beschikbare personeel en de omstandigheden in het toezichtsgebied. Ook de bestaande infrastructuur in het toezichtsgebied is van grote invloed op de tijdsinvestering. Als je voor cameratoezicht een infrastructuur moet aanleggen, of hier nog verbeteringen in aan moet brengen, kost dit uiteraard meer tijd.

Cameratoezicht vergt veel mankracht. In de eerste plaats tijd in de voorbereiding en implementatie. Maar vergeet ook niet dat de beelden bij voorkeur live bekeken moeten worden door hiervoor opgeleid personeel. En dat er door de politie ook meteen opvolging moet kunnen worden gegeven als de beelden daartoe aanleiding geven.