Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Hoe nu verder?

Als je de voorgaande 8 afwegingen hebt doorlopen, is het zaak om met de opgedane kennis het vervolgtraject in te zetten. Dat betekent dat cameratoezicht kan worden geïmplementeerd als dit uit de afwegingen blijkt. Zorg bij het implementeren dat een gekwalificeerd installateur goed advies geeft over de kwaliteit en de plaatsing van camera’s.

Cameratoezicht is een zwaar ingrijpend middel. Daarom is het periodiek evalueren van het effect van cameratoezicht van groot belang. Deze evaluatie is voor publiek cameratoezicht wettelijk verplicht gesteld conform artikel 151c lid 5 van de Gemeentewet. Voor privaat cameratoezicht bestaat geen wettelijke plicht tot evaluatie. Het is echter in lijn met de privacy van anderen dat cameratoezicht niet meer moet worden toegepast als dit niet (meer) noodzakelijk is. Bij evaluatie zijn de criteria in het afwegingskader een leidraad.