Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Alternatieven

Als de veiligheidssituatie in kaart is gebracht, is het belangrijk dat je nadenkt over mogelijke alternatieve maatregelen. Is cameratoezicht wel het beste instrument om in te zetten of zijn er ook andere maatregelen waarmee het omschreven doel kan worden behaald?

Naast het definiĆ«ren van mogelijke alternatieve maatregelen, is het ook verstandig dat je kijkt naar de situatie waarin er geen cameratoezicht is. 

Objectieve en subjectieve effecten

Wanneer de alternatieve maatregelen zijn gedefinieerd, kijk je naar de objectieve en subjectieve effecten van deze alternatieve maatregelen (inclusief de optie 'geen cameratoezicht') en de objectieve en subjectieve effecten van cameratoezicht. Wanneer het gaat om de invoering van cameratoezicht, moet je een inschatting maken van de objectieve en subjectieve (neven)effecten van cameratoezicht. Er zijn namelijk nog geen effecten bekend als cameratoezicht nog niet is ingevoerd.

Wanneer het gaat om de continuering van cameratoezicht, kijk je op basis van de 0- en 1-meting wat de objectieve en subjectieve (neven)effecten zijn van cameratoezicht en de ingevoerde alternatieve maatregelen. Voor nieuwe alternatieve maatregelen (inclusief de optie cameratoezicht afbouwen) maak je ook een inschatting, omdat hiervan de effecten onbekend zijn.

Andere domeinen

Bij het in kaart brengen van de effecten van de maatregelen, moet naast de objectieve en subjectieve effecten op de veiligheidssituatie ook worden gedacht aan effecten in andere domeinen. Denk hierbij aan bijvangst door cameratoezicht en het aanzicht van gebouwen waar een camera hangt. Deze effecten kunnen positief, neutraal of negatief zijn.

Samenhangende aanpak

Wanneer je de objectieve en subjectieve (neven)effecten in kaart hebt gebracht, moet je nadenken over hoe cameratoezicht eventueel past in een samenhangende aanpak om het probleem op te lossen en zo de doelstelling te behalen.

Een uitgangspunt van cameratoezicht is dat het middel vooral effect sorteert als het hoort bij een pakket van maatregelen. Kijk je hierbij ook naar al ingevoerde maatregelen. Maak je het pakket aan alternatieve maatregelen niet te groot, het wordt dan erg moeilijk om te achterhalen welke maatregelen welke effecten hebben gesorteerd.