Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Publiek - Privaat

Publiek-privaat cameratoezicht is in opkomst. Bedrijventerreinen en winkelcentra bijvoorbeeld worden beveiligd met camera's die het initiatief zijn van zowel publieke als private partijen. Bij deze vorm van cameratoezicht wordt niet alleen het eigen terrein, maar doorgaans ook de openbare ruimte (zoals de openbare weg en de toegangsweg) gefilmd. Dat gebeurt niet alleen vanuit het oogpunt van het handhaven van de openbare orde, maar ook vanuit het oogpunt van het beveiligen van personen en goederen die zich op het terrein bevinden.

Klik op een van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:

Informatie voor ondernemers

  • De brochure 'Slim bekeken' is voor ondernemers die overwegen cameratoezicht aan te schaffen. In de folder staat informatie over het gebruik en de aankoop van camera's. Ook komen praktische tips over het gebruik van camerabewaking en de aansluiting op 'live view' aan de orde.
  • Live View is ontwikkeld om de pakkans van een inbreker of overvaller te vergroten. Het is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijkt met de camerabeelden van een winkelier, bedrijfspand of horecaondernemer wanneer een inbraak of een overval (of een ander gewelddadig vermogensdelict) plaatsvindt. Download hier de brochure.
  • Meer informatie over publiek-privaat cameratoezicht is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens