Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


"Toestemming voorbijganger vragen bij filmen via reclamezuilen"

Mensen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden geobserveerd via camera’s in billboards. Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na vragen van bezorgde voorbijgangers over camera’s in billboards. 

Het observeren van mensen via een camera in billboards is meestal een verwerking van persoonsgegevens. Er is vrijwel altijd toestemming van voorbijgangers nodig om te voldoen aan de privacywetgeving. De AP roept de branche op om maatregelen te nemen om de privacywet na te leven.

Mensen tellen

Beeldscherm-exploitanten gebruiken camera’s in billboards om mensen te tellen of om advertenties af te stemmen op kenmerken van de voorbijganger. Dat kan indirect, bijvoorbeeld door op bepaalde tijdstippen advertenties te tonen die relevant zijn voor een groep mensen die doorgaans juist dan langs het billboard loopt. 

Een exploitant kan ook advertenties rechtstreeks afstemmen op kenmerken van een voorbijganger. Bijvoorbeeld door met de camera te registreren of iemand een bril draagt en hem vervolgens een passende advertentie te tonen.

Toestemming nodig

Als mensen herkenbaar in beeld komen, is er sprake van een verwerking van persoonsgegevens. In dat geval moet een beeldscherm-exploitant toestemming hebben van de voorbijganger om zijn gegevens te mogen verwerken. Die toestemming moet volgens de AVG aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Toestemming moet bijvoorbeeld vrij gegeven worden en specifiek zijn. Het moet duidelijk zijn voor welke gegevens iemand toestemming geeft en voor welk specifieke doel de gegevens worden gebruikt door de adverteerder. Een beeldscherm-exploitant kan dit bijvoorbeeld doen door een voorbijganger via een tussenstap met een QR-code of een app toestemming te vragen.

Waarschuwing AP

De AP heeft in een brief aan de branche uitleg gegeven over de regels in de privacywetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens via camera’s in billboards. Iedere organisatie is verplicht aan de wettelijke vereisten uit de AVG te voldoen. De AP roept de branche op om maatregelen te nemen om de privacywet na te leven. Zodat de persoonsgegevens van mensen goed beschermd blijven. 

Meer weten over dit onderwerp? Ga naar het CCV-dossier cameratoezicht