Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Rijksoverheid zet vaart achter aanpak mensen met verward gedrag

Er komt 2 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de zorg voor mensen met verward gedrag. Met dit geld moet de wisselwerking tussen het gemeentelijk domein en de zorgverzekeringswet worden verbeterd, aldus het verantwoordelijke ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doen wat nodig is

Mensen met psychische problemen hebben vaak wisselende vormen van zorg nodig, soms zwaarder en dan weer lichter. Na een behandeling in een kliniek heeft iemand in de thuissituatie hulp nodig bij de dagelijkse dingen. Of iemand woont zelfstandig met beperkte begeleiding en heeft tijdelijk even behoefte aan meer intensievere steun en behandeling. "Hier komt het aan op goede samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars en aanbieders van zorg. Zij moeten met elkaar een werkwijze vinden om de zorg voor de patiƫnt aan te passen aan wat nodig is, zonder dat hij of zijn dierbaren zich druk moeten maken hoe dat wordt geregeld en wie dat betaalt", aldus staatssecretaris Blokhuis.

Het geld dat Blokhuis beschikbaar stelt, is bedoeld voor pilots om te experimenteren met verschillende manieren om de samenhang in begeleiding en behandeling te verbeteren, waarbij er ook aandacht is voor knelpunten in de financiering en verantwoording.

Het CCV helpt u graag

Het CCV helpt gemeente om de verbinding tussen de domeinen veiligheid en zorg te versterken. Dit doet het CCV onder meer door:
  • het organiseren van intervisiebijeenkomsten
  • het aanbieden van de CCV-training 'Van wijk naar bestuur'
  • het organiseren van een kenniskring waarin kennis wordt gedeeld, gemeenten met elkaar worden verbonden en trends worden behandeld