Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Is er maatschappelijk draagvlak voor sensing?

Sensoren zoals camera’s zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze worden steeds meer ingezet voor de veiligheid en leefbaarheid in Nederlandse steden. Het Rathenau Instituut doet onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor sensoring.

Het gebruik van sensoren roept ethische en maatschappelijke vragen op. De politie wil daarom weten wat kan en mag, en wat burgers wenselijk vinden. Wat vinden burgers belangrijk bij het gebruik van sensordata door de politie, gemeenten, bedrijven en burgers? In welke situaties verwáchten burgers dat de politie sensoren benut om veiligheid en leefbaarheid te bevorderen? Tegenover welke vormen van inzet van sensoren staan burgers aarzelend, en waarom?Wat mag en kan er als het gaat om gebruik van digitale sensordata?

Het eindrapport over het onderzoek verschijnt medio 2019, maar de studie heeft volgens onderzoeker Dhoya Snijders nu al inzichten opgeleverd over de acceptatie van sensoring. “Burgers vinden bijvoorbeeld dat er aan bepaalde spelregels moet worden voldaan. De spelregels hangen samen met specifieke tijden, plaatsen en doelen. Het gebruik van bodycams binnen de politie vinden burgers vaak acceptabel, maar bij private partijen zoals pizzabezorgers vindt men camera’s onnodig.”

Met de informatie in het dossier cameratoezicht helpt het CCV gemeenten en ondernemers de juiste keuzes te maken op het gebied van cameratoezicht. Zo helpt het afwegingskader bijvoorbeeld bij de besluitvorming over het wel of niet inzetten van cameratoezicht.