Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Gemeente grijpt in na slechte kwaliteit camerabeelden

In de binnenstad van Hanzestad Kampen hangen 7 camera’s waarvan de beeldkwaliteit onder de maat is. Als gevolg hiervan ontliepen al enkele verdachten hun straf. Voor de gemeente is de maat vol: de kwaliteit van de beelden moet beter. 

De gemeente heeft daarom opdracht gegeven aan de 3 bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het camerasysteem om maatregelen te nemen. De beelden zijn volgens burgemeester Koelewijn zo slecht dat bijvoorbeeld betrokkenen bij een vechtpartij geen straf kregen, omdat justitie de beelden niet kon gebruiken als bewijsmateriaal. 

Orde op zaken

De 3 verantwoordelijke bedrijven hebben Koelewijn toegezegd om orde op zaken te stellen. Koelewijn houdt dit in de gaten, ook omdat er plannen zijn voor camera’s op de Botermarkt en bij Station Kampen-Zuid. Die worden pas geplaatst als de huidige problemen zijn opgelost.

Om verdachten van misdrijven snel op te kunnen sporen en vervolgen zijn camerabeelden van groot belang. Meer dan 50% van de beelden kan echter niet door de politie (opsporing) en het Openbaar Ministerie (vervolging) worden gebruikt vanwege slechte kwaliteit. Met de 9 punten voor excellent cameratoezicht van de politie en het OM vergroot u de kans op geschikte beelden voor heterdaadkracht, opsporing en vervolging. Neem voor meer informatie over deze 9 punten contact op met CCV-adviseur Joeri Vig, 06 10 190 977 of mail joeri.vig@hetccv.nl.