Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Dragen van bodycam kan bijdragen aan veiligheid van politie

De politie eenheid Amsterdam maakte deze week de resultaten bekend van een pilot met circa honderd bodycams. Agenten die deze bodycams droegen, ervaarden een afname van geweld tegen de politie en een groter gevoel van veiligheid. De evaluatie werd uitgevoerd door Sander Flight in opdracht van het programma Politie en Wetenschap.Voor het onderzoek zijn ruim duizend enquêtes ingevuld en ongeveer honderd diepte-interviews gehouden. Verder zijn interne registraties van geweldsincidenten gebruikt, evenals logfiles over het gebruik van de bodycams en het aantal gemaakte opnames. Ook hebben de onderzoekers diensten meegedraaid om met eigen ogen te zien hoe de bodycam in de praktijk werkt. Er werd gewerkt met een experimentele groep politiemensen die gedurende de proef een bodycam droeg en een controlegroep die dat niet deed – het is voor het eerst dat er in Nederland een onderzoek naar bodycams is gedaan dat aan deze hoge wetenschappelijke onderzoeksstandaard voldoet. 

Lastig gedrag, serieuze bedreigingen en lichamelijke agressie namen sterk af bij de agenten die bodycams droegen. Bij serieuze bedreigingen daalde het percentage slachtoffers van 74% naar 57%. In de controlegroep was geen verschil te zien. Uit het onderzoek mag dan ook geconcludeerd worden dat bodycams de veiligheid van agenten verbeteren.

Wanneer voer je cameratoezicht wel in en wanneer niet? Met de informatie in het dossier cameratoezicht helpt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gemeenten en ondernemers de juiste keuzes te maken op het gebied van cameratoezicht