Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Dalende trend geregistreerde misdrijven

De politie heeft gisteren de criminaliteitscijfers en reactietijden over 2018 gepubliceerd. Net als voorgaande jaren is ook in 2018 het aantal geregistreerde misdrijven gedaald, in dit geval met 6,1% ten opzichte van 2017. In totaal registreerde de politie 766.638 misdrijven.

Dalende trend

Deze dalende trend is al enkele jaren gaande. Het huidige cijfer uit 2018 ligt ruim 20% lager dan het aantal geregistreerde misdrijven in 2014. Wel lijkt de daling het laatste halfjaar tot een einde gekomen. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven.

Grootste daler in 2018 was zakkenrollerij, dat is in een jaar tijd met 28% afgenomen. Ook zijn er fors minder woninginbraken gepleegd (13%). Dit is onder andere het gevolg van extra surveillance, de integrale aanpak met ketenpartners en veel aandacht voor preventie. Verder is het aantal vernielingen gedaald met 12%.

Bron: Politie - Misdaadcijfers 2018 verder gedaald