Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


AP: ondernemer mag met beveiligingscamera’s deel openbare weg filmen

Het gebruik van camera's voor het beveiligen van eigendommen neemt toe. Inherent hieraan en door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, neemt ook het aantal vragen aan het CCV over wat wel en niet mag toe. 

In veel gevallen worden camera’s zo geplaatst dat omwonenden of bezoekers zich afvragen of een ondernemer wel camera’s mag gebruiken voor het beveiligen van zijn eigendommen. Mag een ondernemer nou een deel van de openbare weg meenemen in het cameratoezicht of is dit volstrekt onacceptabel? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deed onlangs een uitspraak in een geschil hierover.

Camera mag bij een gerechtvaardigd belang

De AP heeft in haar uitspraak van 1 november duidelijk aangegeven dat een ondernemer een gerechtvaardigd belang heeft om zijn eigendommen te beveiligen door camera’s. Uiteraard mag een ondernemer niet meer in beeld brengen dan strikt noodzakelijk voor het beveiligen van eigendommen.

Maar dat een klein gedeelte van de openbare weg in beeld gebracht wordt om dit te realiseren, wordt door de AP als gerechtvaardigd gezien. Daarnaast vindt de AP dat de belangen van de ondernemer goed zijn afgewogen ten opzichte van de belangen van de passerende burgers.

Bewaartermijn camerabeelden

Sinds de AVG is de 'Wet bescherming persoonsgegevens' en het daar aan gekoppelde 'Vrijstellingsbesluit' vervallen. Hiermee is in beginsel ook geen wettelijke grondslag meer voor de bewaartermijn van 4 weken zoals deze voorheen werd aangehouden. De AP houdt vast aan 4 weken en verwijst hierin naar de eerder gepubliceerde Beleidsregels cameratoezicht, waar een maximum van 4 weken nog is vermeld. In de lijn met de AVG stelt de AP dat de termijn van het bewaren van camerabeelden:

“… persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.” (artikel 5 eerste lid aanhef en onder e van de AVG).

In de casus ziet de AP dat een bewaartermijn van 2 weken hier geen probleem is.

Gevolgen voor privaat cameratoezicht

In de uitspraak van de AP is duidelijk te lezen dat de eisen rondom (privaat) cameratoezicht vooralsnog niet sterk zijn veranderd dan voor de invoering van de AVG. Uiteraard heeft de AVG enkele extra eisen waar beheerders van camera’s aan moeten voldoen, zoals een goede beveiliging van de data. In hoeverre de interpretatie van de AP juist is, zal door de rechtbank nogmaals worden getoetst. Er is namelijk beroep ingesteld tegen de uitspraak.

Het CCV helpt

Met de informatie op deze website helpt het CCV gemeenten en ondernemers de juiste keuzes te maken op het gebied van cameratoezicht. Zo helpt het afwegingskader bijvoorbeeld bij de besluitvorming over het wel of niet inzetten van cameratoezicht. Neem contact op met CCV-adviseur Rodney Haan, rodney.haan@hetccv.nl, bij vragen over de (beleids)implementatie van cameratoezicht. Hij geeft je graag advies.