Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Amsterdam verlengt het cameratoezicht op diverse locaties

Op verschillende locaties in Amsterdam Centrum wordt het cameratoezicht verlengd ter bestrijding van drugsoverlast en -criminaliteit. Dit maakte de gemeente bekend.

Het gaat bijvoorbeeld om de Jan Evertsenstraat en het Mercatorplein, waar de camera’s in 2017 zijn opgehangen na een reeks geweldsincidenten in het najaar van 2016. De gemeente heeft het cameratoezicht onlangs geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten dat de inzet van camera’s nog steeds gerechtvaardigd is en daarom verlengd wordt tot en met 31 december 2019.

Waarom cameratoezicht?

De burgemeester is tot dit besluit gekomen om drugsoverlast en -criminaliteit tegen te gaan. De camera’s vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en handhaving en dragen bij aan preventie van openbare orde problematiek en strafbare feiten.

Het besluit geldt vooralsnog tot en met 31 december 2019. Eind 2019 evalueert de gemeente het cameratoezicht en besluit dan over eventuele verlenging hiervan. Het cameratoezicht wordt eerder beëindigd als uit de monitoring blijkt dat het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

Het CCV helpt

Met de informatie bij het onderwerp Cameratoezicht geeft het CCV houvast aan gemeenten en ondernemers bij het maken van de juiste keuzes bij het invoeren van cameratoezicht. Zo helpt het afwegingskader bijvoorbeeld bij de besluitvorming over het wel of niet inzetten van cameratoezicht. Rodney Haan beantwoordt graag uw vragen over de (beleids)implementatie van cameratoezicht.