Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Alle burgemeesters krijgen nieuw veiligheidspakket

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het eerste Veiligheidspakket voor burgemeesters uitgereikt aan de nieuwe burgemeester van het Gelderse Heerde, Jacqueline Koops-Scheele. Vanaf nu krijgt elke burgemeester zo’n pakket.

Foto: Minister Kajsa Ollongren (rechts) reikte het eerste Veiligheidspakket voor burgemeesters uit burgemeester.Jacqueline Koops-Scheele (foto Rijksoverheid)

In het pakket zit informatie over preventieve veiligheidsmaatregelen rond woning en werk, over ondermijning en wat te doen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging. Het Veiligheidspakket is er voor alle burgemeesters om goed voorbereid te zijn op mogelijk bedreigende situaties. Dit is van belang voor de burgemeesters zelf maar ook voor hun gezin en collega’s.

Netwerk weerbaar bestuur

In het Veiligheidspakket is gebundeld wat het Netwerk Weerbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan informatie en ondersteuning aanbiedt. Het bevat informatie over preventieve maatregelen zoals:

In het pakket zit ook informatie over het belang van het doen van aangifte en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Een ondersteuningsteam biedt zorg en nazorg en is bereikbaar via 4 contactpersonen en een e-mailadres. Het Stelsel Bewaken en Beveiligen is via ministerie van Justitie en Veiligheid beschikbaar voor burgemeesters en andere bestuurders die bedreigd worden.

Gesprek met burgemeesters 

Ollongren bespreekt het thema veiligheid altijd met aankomende burgemeesters. “Het is natuurlijk niet fijn dat dat moet, maar het is inmiddels hét thema van het gesprek dat ik met ze heb voor hun officiële benoeming door de Koning. Het lijkt mij handig alles, van preventie tot hoe om te gaan met acute dreiging, in één pakket aan te bieden.”

Ook zittende bestuurders ontvangen een Veiligheidspakket.