Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Privacywetgeving

Cameratoezicht is gekaderd in de privacywetgeving. De voornaamste vraag die uit juridisch oogpunt gesteld moeten worden is: maakt het cameratoezicht inbreuk op de privacy van burgers? Zowel nationaal als  internationaal zijn hier algemene grondslagen voor geformuleerd.

Effectief of niet?

De afgelopen jaren heeft cameratoezicht zich - zowel nationaal als internationaal - ontwikkeld als een veel toegepast instrument. Bijna als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat het met de effectiviteit wel goed zit. Toch laten evaluaties zien dat de vraag of cameratoezicht werkt, niet met een simpel 'ja' of 'nee' kan worden beantwoord. In sommige gevallen werkt het wel, soms niet en in weer andere gevallen is de effectiviteit eenvoudigweg niet bekend.

Uit de evaluaties blijkt dat cameratoezicht soms leidt tot een toename van (objectieve) veiligheid. In andere evaluaties wordt geconcludeerd dat de onveiligheid juist toeneemt. Overigens geldt dit ook voor de subjectieve veiligheid. Cameratoezicht kan derhalve een veilig gevoel geven, maar dat hoeft niet altijd. Dit kan te maken hebben met de zogenoemde schijnveiligheid.

Kwaliteit

De zogenaamde 'Beoordelingsrichtlijnen Cameratoezicht Openbare Plaatsen' (BRL) zijn bedoeld voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen. Het gaat om camerasystemen die worden ingezet bij de handhaving van de openbare orde.

De BRL'en zijn opgesteld om nadere invulling te geven aan de begrippen kwaliteit en kwaliteitsborging in relatie tot het onderwerp cameratoezicht openbare plaatsen. Het doel is het waarborgen van zorgvuldig en rechtmatig gebruik van cameratoezicht.

Aantal camera’s

Er zijn zeker 204.441 camera's in de openbare ruimte in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Sargasso. Dit aantal is echter veel te laag, omdat het cameratoezicht in particuliere alarmcentrales niet is meegeteld. Geschat wordt dat er in totaal één miljoen camera’s in Nederland in gebruik zijn. Het aantal camera's komt neer op één camera per 82 inwoners berekende nu.nl. Sargasso lokaliseerde 2.700 publieke camera’s die met name in uitgaansgebieden en op bedrijventerreinen hangen.

Bedrijven gebruiken cameratoezicht om hun bezit te beschermen. Uit politiecijfers blijkt dat ongeveer 450.000 bedrijven zijn aangesloten bij een particuliere alarmcentrale (PAC), waarvan er ongeveer 25 zijn in Nederland. Veertig procent van de gesurveilleerde bedrijven heeft cameratoezicht: dat zijn dus 180.000 locaties. Vaak hangen er meerdere camera's op één locatie.