Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtpreventie


Buurtpreventie

Buurtpreventieprojecten ontstaan meestal op initiatief van enkele actieve buurtbewoners. Veel gemeenten ondersteunen dergelijke initiatieven van harte. Ze hebben een preventieve werking op het afhouden van potentiële daders van het plegen van criminaliteit. Daarnaast heeft het een repressieve werking: doordat burgers oplettend zijn in hun wijk, wordt de heterdaadkracht vergroot.

Het primaire doel van buurtpreventieprojecten is dat bewoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Meer indirect draagt een buurtpreventieproject bij aan het vergroten van veiligheidsbeleving in de buurt. Ook sociale cohesie verbetert door actieve betrokkenheid van bewoners. 

Hoe werkt het?

Actieve buurtbewoners die iets willen doen aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt nemen meestal het initiatief tot buurtpreventie. Zij peilen bij buurtgenoten de bereidheid om mee te werken. Een buurtpreventieproject kan als zelfstandig initiatief ontstaan en voortleven, maar het kan ook zijn gekoppeld aan een bestaande buurtvereniging of bewonersorganisatie.

Vormen van buurtpreventie

Er bestaan verschillende vormen van buurtpreventie. Bewoners kiezen zelf welke vorm het beste aansluit bij hun wensen en ideeën voor een veilige buurt.

Rol gemeente

Gemeenten ondersteunen in principe het initiatief door facilitering. Vertegenwoordigers van buurtpreventieteams of buurtpreventieprojecten hebben regelmatig overleg met medewerkers van de politie en gemeente en soms ook met andere partners zoals woningcorporaties. De politie organiseert voor de deelnemers vaak een workshop 'verdachte situaties signaleren en melden'. Zo functioneren de buurtpreventieteams als de ogen en oren van de buurt.

Effectiviteit

Gemeenten en politie zijn over het algemeen tevreden over samenwerking met buurtpreventieteams. Buurtpreventieprojecten zijn een belangrijke bron van informatie, wat gerichte inzet van politie ten goede komt. Ook dragen buurtpreventieteams bij aan meer meldingen en dit leidt weer tot meer aanhoudingen.

Meer weten?