Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtinstrument personen met verward gedrag


Buurtinstrument personen met verward gedrag

Verwaarloosde huizen en tuinen, opvallend gedrag in buurtwinkels en soms helaas zelfs agressief gedrag naar de directe omgeving. Het aantal meldingen over verwarde (en kwetsbare) personen die overlast geven in de buurt nam de afgelopen jaren flink toe. Ook buurtbewoners ervaren meer overlast dan voorheen.

Samenleven met mensen die zich 'anders' gedragen, vergt soms veel van buurtbewoners: de veiligheidsbeleving verandert en mensen weten niet altijd wat te doen. Er kan een té grote betrokkenheid ontstaan of juist afwijzing van de persoon in kwestie. En soms is het gewoonweg lastig om verward gedrag te duiden of herkennen.

Buurtinstrument

Dit buurtinstrument van het CCV helpt professionals om buurtbewoners sterker en weerbaarder te maken. Waar kunnen buurtbewoners terecht met signalen en wat kunnen ze zelf doen? Handelingsperspectieven en goede praktijkvoorbeelden staan centraal.

Voor buurtbewoners en professionals

Naast buurtbewoners spelen veiligheidsprofessionals, zorgprofessionals en het gemeentelijk bestuur een essentiële rol. Voor een goede en effectieve inzet van de buurt is het belangrijk dat zij betrokken zijn bij beleid en uitvoering. Het buurtinstrument richt zich op professionals faciliteren, het sturen en helpen buurtbewoners in hun betrokkenheid en het onderling afstemmen hoe samenwerking en een slimme inzet kunnen worden geregeld.