Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buurtbemiddeling


stappenplan
 

3. Uitvoeren buurtbemiddeling

Bemiddelaars hebben de basistraining gevolgd en het team is aangesteld. Ook zijn de nodige acties ondernomen om een goede samenwerking met partners en een juiste doorverwijzing tot stand te brengen. Dan kan nu het bemiddelen beginnen!

Belangrijke elementen van de uitvoeringsfase:

In een later stadium van de uitvoering kan buurtbemiddeling nieuwe diensten aanbieden, bijvoorbeeld coaching of groepsbemiddeling. De buurtbemiddelaars krijgen verdiepingstrainingen om hun kennis te vergroten én om andere bemiddelingstechnieken aan te wenden. Gaat alles goed en is minimaal een heel jaar naar tevredenheid bemiddeld, dan is het tijd voor de aanvraag van de CCV-erkenning.

Praktijkvoorbeelden

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid