Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buurtbemiddeling


stappenplan
 

1. Voorbereiden buurtbemiddeling

De initiatiefnemers voor buurtbemiddeling vormen een stuurgroep en onderzoeken of buurtbemiddeling een waardevolle aanvulling is op bestaande voorzieningen binnen de gemeente. Ook bekijken zij of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Kleine gemeente? Werk samen!

Is het voor kleine(re) gemeenten niet rendabel om een zelfstandig project op te zetten, dan adviseert het CCV om een gezamenlijk project op te starten met andere naburige gemeenten en partners. Een andere goede optie is om de samenwerking aan te gaan met een al bestaand en succesvol project buurtbemiddeling in een naast gelegen gemeente. Dan maak je gebruik van de bestaande voorziening. Uiteraard moeten er wel bemiddelaars uit de nieuwe gemeente worden geworven.

Al met al draagt schaalvergroting - door met meerdere gemeenten en woningcorporaties een project op te zetten, of door aan te sluiten bij een bestaande organisatie - bij aan de continuïteit van buurtbemiddeling.

De samenwerkende partijen stellen een convenant op met duidelijke afspraken en uitgangspunten. Aan het convenant koppelen ze een projectplan dat de basis vormt voor de verdere voorbereiding en uitvoering van buurtbemiddeling.

Handboek buurtbemiddeling

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid