Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buurtbemiddeling


Stappenplan buurtbemiddeling

De 4 fasen van het stappenplan fungeren als leidraad. In de praktijk vloeien ze vaak in elkaar over. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan worden afgeweken van de (opeenvolging van de) projectfasen.

Meer informatie over de activiteiten in de verschillende projectfases staat in het Handboek Buurtbemiddeling.

Globaal overzicht stappenplan buurtbemiddeling

Stap Activiteiten
1. Voorbereiden Onderzoeken haalbaarheid, stuurgroep benoemen, financiën regelen, convenant en projectplan opstellen, bepalen gewenste resultaten, kwaliteit en promotie
2. Starten Voorwaarden scheppen, coördinator werven, uitwerken projectplan tot plan van aanpak, werven en trainen vrijwilligers, samenwerking met partners opzetten
3. Uitvoeren Uitvoeren van het project
Optioneel: in een later stadium nieuwe diensten aanbieden
4. Evalueren Evalueren en besluiten over voortzetting

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid