Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtbemiddeling

Vervolgconvenant Buurtbemiddeling Amsterdam 2013-2015

25 februari 2013

In het vervolgconvenant buurtbemiddeling hebben de gemeente Amsterdam, de politie (eenheid Amsterdam), de leden van de Amsterdamse federatie van woningbouwcorporaties, de stadsdelen in Amsterdam, de huurdersvereniging Amsterdam en stichting Beterburen afspraken gemaakt over buurtbemiddeling.

Beschrijving

Binnen Amsterdam heeft Beterburen in 2004 het initiatief genomen tot een samenwerkingsverband voor buurtbemiddeling. Dit initiatief is door de gemeente en de Politie Amsterdam-Amstelland overgenomen en ondersteund. Vanaf 2007 hebben de Amsterdamse corporaties zich hierbij aangesloten. In dit vervolgconvenant wordt de inhoud van deze samenwerking beschreven voor 2013-2014.

Op basis van de behaalde resultaten in de afgelopen jaren door Beterburen, de landelijke resultaten en de gestelde eisen in het regionaal veiligheidsplan dient ten minste 60 procent van de aangemelde en voor buurtbemiddeling in aanmerking komende cases te leiden tot een positief resultaat. Voor 2013 streeft Beterburen naar 900 aanmeldingen en voor de volgende jaren is een verdere stijging van 5 á 10 procent mogelijk. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaar gestelde middelen.

Organisatie

Stichting Beterburen in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de politie (eenheid Amsterdam), de leden van de Amsterdamse federatie van woningbouwcorporaties, de stadsdelen in Amsterdam en de huurdersvereniging Amsterdam.

Links