Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtbemiddeling


Terugblik symposium Woonoverlast

Op 4 februari vond het symposium Woonoverlast plaats met als thema: Sneller ingrijpen, oplossingsgericht werken en slachtoffers eerder helpen!

Tijdens het symposium werd ook de nieuwe website over woonoverlast gelanceerd: www.hetccv-woonoverlast.nl. Uniek binnen de site is de digitale tool waarmee professionals hun eigen casus kunnen beoordelen en geschikte interventies kunnen vinden.

Rijksuniversiteit Groningen

Veel onderwerpen passeerden de revue deze middag: zoals de inzet van hulpverlening bij overlast casussen, het zelfstandig wonen van kwetsbare bewoners in de wijk, interventiestrategieën, de gedragsaanwijzing, informatiedeling en dossieropbouw.

Tijdens de presentatie van Michel Vols, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, kwam een aantal ontwikkelingen aan de orde. Vols maakte onderscheid tussen enerzijds mensen weren uit een bepaalde woonomgeving om overlast te voorkomen door bijvoorbeeld screening. En anderzijds de inzet van middelen om gedrag te beïnvloeden en overlast te stoppen.

Voorbeelden van dit laatste zijn de inzet van gedragsaanwijzingen, het toepassen van sluitingsbevoegd die de Weg Victoria biedt en het nieuwe wetsvoorstel aanpak Woonoverlast die in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Overlastgevers

Recent onderzoek laat zien dat er een aantal categorieën overlastgevers zijn te onderscheiden:

  • Psychisch kwetsbaren
  • Incidentele overlast, zoals burenruzies
  • Drugsdealers en hennepteelers
  • Onaantastbaren

Stemmen

Tijdens het symposium werd gestemd over de meest voorkomende overlastklachten. Hieruit bleek dat de meeste overlastklachten gaan over psychisch kwetsbaren en over incidentele overlast zoals burenruzies.

Bij de onaantastbaren speelt angst om te melden mee, waardoor er niet per definitie veel meldingen binnen hoeven te komen, terwijl er wel veel overlast en angst is bij buurtbewoners. Intimidatie, bedreiging en geweld worden niet geschuwd door overlastgevers, om buurtbewoners in de tang te houden.

Zo'n 93 procent van de deelnemers gaf aan dat volgens hun de overlast door psychisch kwetsbaren toeneemt in de wijk. De presentaties van het symposium vindt u onderaan deze pagina.

Website woonoverlast

Op de nieuwe website over woonoverlast vindt u alle informatie die nodig is voor een effectieve aanpak van dit probleem. Van ketensamenwerking en inzet van buurtbemiddeling tot de gedragsaanwijzing en gegevensuitwisseling: het is allemaal te vinden op de site. Ook biedt de site een uitgebreid overzicht van juridische- en niet juridische interventies en bevat het tal van voorbeelden uit de praktijk, wetgeving en relevante onderzoeken. Het CCV ontwikkelde de website woonoverlast samen met de Rijksuniversiteit Groningen.

Laat het ons weten!

Heeft u relevante aanvullingen of goede praktijkvoorbeelden? Of wilt u graag in gesprek gaan over uw aanpak woonoverlast? Neem dan contact op met CCV-adviseur woonoverlast Katja Steverink, 06-10447646.

Bestanden

Plenaire presentaties

Presentaties workshops