Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtbemiddeling


Stedennetwerk G32: Kwetsbare wijk verslechtert

In bijna 40% van de kwetsbare wijken daalde de leefbaarheid sinds 2012. Dit komt vooral door minder investeringen in de fysieke leefomgeving en de concentratie van kwetsbare groepen in deze wijken. Dit blijkt uit onderzoek van Platform31, in opdracht van het Stedennetwerk G32,  in meer dan 130 kwetsbare wijken. 

Leefbarometer

Met de Leefbaarometer - een instrument dat de leefbaarheid op wijk- en buurtniveau meet – onderzocht Platform31 de leefbaarheid in meer dan 130 wijken die de afgelopen decennia als aandachtswijk of prioriteitswijk zijn gelabeld. Bij een ongeveer een derde van de wijken stagneerde vanaf 2012 de stijgende lijn. Bijna 40% procent van de wijken vertoont zelfs een daling in leefbaarheid.

Concentraties van kwetsbare groepen

Verdiepend onderzoek in 12 wijken naar de oorzaken van de afnemende leefbaarheid laat zien dat in deze wijken concentraties ontstaan van kwetsbare groepen, zoals mensen die in armoede of met schulden leven, vroegtijdige schoolverlaters en mensen uit de maatschappelijke opvang.

De crisis, maar ook de nieuwe Woningwet en de decentralisaties in het sociale domein komen hard aan in kwetsbare wijken. Woningcorporaties renoveren nog wel sociale huurwoningen, maar bedienen geen starters en middengroepen meer. Marktpartijen investeren nauwelijks in deze wijken. In veel wijken zijn buurtcentra gesloten en corporaties zijn minder actief op het terrein van leefbaarheid.

Nieuwe impuls

Stedennetwerk G32, dat inmiddels uit 38 grote steden bestaat, constateert dat overheid en marktpartijen samen moeten ingrijpen om de leefbaarheid nieuwe impulsen te geven.

Jop Fackeldey, bestuurslid van de G32 en wethouder in Lelystad: "Een nieuw perspectief voor kwetsbare wijken impliceert zeker niet het afstoffen van het oude wijkenbeleid. De nieuwe focus kan ook prangende kwesties als aangrijpingspunt nemen, waarvan wijken de vindplaats zijn: van verduurzaming tot segregatie, van schuldenproblematiek tot eenzaamheid, van maatschappelijke spanningen tot ondermijnende criminaliteit. Op dit punt kunnen steden de regie (terug)nemen."

Het CCV en de veilige wijk

Op de CCV-website vindt u bij Burgerparticipatie en veiligheid, Veiligheid en zorg, Veiligheidsbeleving, Buurtbemiddeling en Overlast informatie die u kan helpen bij de aanpak van problemen in de wijk. Meer weten? Kijk bij het thema Veilige wijk op deze website.