Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtbemiddeling


Proef buurtbemiddeling met jongeren in Harderwijk

De gemeente Harderwijk en ZorgDat starten deze week met een tweejarige proef jongerenbuurtbemiddeling. Het doel is jeugdoverlast die een structureel karakter lijkt te krijgen zo tijdig mogelijk te signaleren en terug te dringen.

Duo-combinatie

In Harderwijk wordt de bemiddeling uitgevoerd door een duo-combinatie van een jongere- en een volwassen bemiddelaar. De jongeren bemiddelaars treden samen met een volwassen bemiddelaar op als gespreksleider waarbij ze zelf geen oplossingen aandragen, maar beide partijen richting een oplossing helpen waarin allen zich kunnen vinden.

Buurtbemiddeling

Jongerenbuurtbemiddeling is een variant op buurtbemiddeling, waarbij jongeren zelf actief deelnemen aan de oplossing. De kracht van deze vorm van bemiddeling is volgens de gemeente Harderwijk dat (onpartijdige) jongeren - samen met een volwassene - ingezet worden als bemiddelaars om te komen tot een gedragen oplossing.

Het CCV helpt

Het Stappenplan jongerenbuurtbemiddeling van het CCV helpt partijen die aan de slag willen met jongerenbuurtbemiddeling. Het geeft inzicht in de verschillende fasen die moeten worden doorlopen om het op succesvolle wijze op te zetten. Bij elke fase worden handvatten aangereikt.

Daarnaast biedt het CCV een overzicht van organisaties die trainingen verzorgen voor jongerenbuurtbemiddelaars. Ook toetst het CCV aanbieders van de basistraining jongerenbuurtbemiddeling. Om voor een erkenning in aanmerking te komen, moeten de trainingen van een instelling voldoen aan bepaalde criteria (kwaliteitstoets).

Links