Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtbemiddeling


Expertteam aanpak Woonoverlast is van start gegaan

Bent u betrokken bij de aanpak van woonoverlast? Dan is het goed te weten dat er een expertteam is. Sinds 19 mei staat het expertteam aanpak woonoverlast voor u klaar. Een nieuwe stap is gezet in de landelijke aanpak van woonoverlast. Wilt u weten wat dit voor u betekent, lees dan verder.

Waarom?

Helaas is overlast in de woonomgeving nog steeds een actueel probleem. In de praktijk wordt veel gedaan om woonoverlast in Nederland terug te dringen. De gemeente, woningbouwcorporaties, politie en hulpverlening werken nauw samen om deze overlast te bestrijden. Ondanks alle inspanningen zijn er nog veel uitdagingen en moeten professionals ondersteund worden in hun werkzaamheden.

Met een gezamenlijke visie, prioritering en aanpak, wil het expertteam de landelijke aanpak van woonoverlast in Nederland verder verbeteren.

Wat kunt u van ons verwachten?

Centraal staat het bespreken van de actualiteit (signalen uit de praktijk, parlementaire zaken). Welke aanpak werkt goed in de praktijk en welke kennis is nog nodig en waar kunnen de ketenpartners elkaar verder te versterken? Denk hierbij aan de verbindingen tussen veiligheid en zorg. Uiteindelijk kan dit leiden tot verschillende producten zoals een onderzoek en een overzichten met signalen en trends en eventueel het starten van nieuwe projecten en samenwerkingskansen.

Leden

Dit expertteam bestaat uit de volgende partijen:

  • Esther Jägers, Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Evelien Scharphof, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
  • Katja Steverink, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV
  • Frannie Herder, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV
  • Michel Vols, Rijksuniversiteit van Groningen, RUG
  • Nathalie Boerebach, Aedes
  • Francis Saathof, Bureau WoonTalent
  • VNG

Heeft u vragen of wilt u ontwikkelingen delen, die in het expertteam besproken kunnen worden? Neem contact op met Katja Steverink, projectleider woonoverlast bij het CCV, 06 104 476 46.