Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtbemiddeling


Burgemeester Woensdrecht: "Buurtbemiddeling vraagt tijd en professionaliteit"

De gemeente Woensdrecht start op 1 januari met buurtbemiddeling. Getrainde bemiddelaars helpen buren met problemen en ergernissen. Hierdoor kunnen inwoners het contact met elkaar herstellen en oplossingen bedenken. 

Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. "Steeds meer inwoners benaderden de afgelopen jaren ons of de politie met sociale conflicten waaronder burenruzies", vertelt burgemeester Adriaansen. “Dat is de reden dat we per 1 januari 2019 met professionele buurtbemiddeling willen starten. Nu gebeurt conflictbemiddeling nog door mensen van de afdeling handhaving, maar we zien door de toenemende vraag dat dit steeds meer tijd en professionaliteit vergt."

Escalatie voorkomen

Tot op heden konden mensen alleen bij gemeente, woningcorporatie of politie terecht met burenoverlast. Mensen wachten vaak (te) lang voordat ze bij deze instanties aankloppen en ingrijpen kan meestal pas als wettelijke regelgeving wordt overtreden of de zaak uit de hand loopt. De situatie is dan doorgaans al lang aan de gang en de emoties zijn hoog opgelopen. Door vroegtijdig een beroep te doen op getrainde buurtbemiddelaars, kan escalatie worden voorkomen.

Positief resultaat

"Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om problemen aan te pakken met een grote kans op succes", vertelt projectleider Frannie Herder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV helpt professionals van gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling. "Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. In 300 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar", aldus Herder.

Om te kunnen starten met buurtbemiddeling, is WijZijn Traversegroep op zoek naar vrijwilligers. Zij kunnen zich aanmelden via Buurtbemiddeling Woensdrecht via buurtbemiddelingwoensdrecht(at)wijzijntraversegroep.nl. Meer weten over het opzetten van buurtbemiddeling? Neem contact op met CCV-adviseur Frannie Herder, frannie.herder(at)hetccv.nl.