Product toegevoegd aan winkelmand

Buurtbemiddeling

Coachen als dienst van buurtbemiddeling

07 december 2009

De publicatie biedt inzicht in de diverse facetten van coaching bij burenruzie: wanneer kun je het als dienst gaan aanbieden en wat is daarvoor nodig? Het document is geschreven voor coördinatoren en projectleiders buurtbemiddeling.

Probleemstelling

Buurtbemiddeling leidt in veel gevallen tot een verbetering in de leefsituatie van bewoners. Maar buurtbemiddeling kan niet altijd worden ingezet. Ook komt het voor dat een van de buren na bemiddeling in een vervelende situatie blijft zitten. Coaching kan dan een oplossing bieden.

Beschrijving

Coaching (ook wel: individuele begeleiding en ondersteuning) bij burenruzie is een doelgerichte, procesmatige ondersteuning van een bewoner die een (dreigend) conflict heeft met buren.

Buurtbemiddeling kan coaching aanbieden. Het is een verdieping in de werkwijze van bemiddelaars. Coachen is mensenwerk. Het vereist specifieke kennis en kunde. Alleen bemiddelaars die willen én bepaalde vaardigheden hebben, kunnen coaching uitvoeren.

In de publicatie worden de basisprincipes, het werkproces en de aanpak beschreven.  Ook wordt achtergrondinformatie gegeven van de verschillende analysemodellen en technieken die mogelijk helpen bij het verkrijgen van inzicht in een zaak.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestanden