Product toegevoegd aan winkelmand

Burgerparticipatie en veiligheid


Vormen van burgerparticipatie

Buurtpreventieprojecten zijn misschien wel de meest bekende vorm van burgerparticipatie in het veiligheidsdomein. Al dan niet in combinatie met WhatsApp. In dit dossier besteedt het CCV er daarom apart aandacht aan.

Er zijn echter veel meer vormen, die in het onderzoek ‘Burgers in veiligheid’ zijn ondergebracht in 7 categorieën van burgerparticipatie. De categorieën vormen een handige leidraad om de bijdrage van burgers aan beleidsdoelen op veiligheid en leefbaarheid in beeld te brengen:

CategorieDoelWatVoorbeeld
ToezichtHet voorkomen /ontmoedigen van onveiligheid op straat als gevolg van overlast of criminaliteitGezamenlijke informele sociale controle in openbare ruimte, mogelijk met technologie. Elkaar informeren over ongewenste situatiesBuurtwachten, whatsAppgroepen, rolmodellen
OpsporingHet actief tegengaan van criminaliteit en overlast door het opsporen van verdachte of vermiste personenInformatie verzamelen en delen, vaak via wijdvertakte netwerkenBurgernet, sms-alert, boevenvangen.nl
Zorg openbare
ruimte (schoon,
heel en veilig)
Bestrijden of dempen van crimineel of overlastgevend gedragVerbeteren en verfraaien van de openbare ruimteOpzoomer-achtige projecten, bewonersbudgetten
ConflictbemiddelingTerugdringen van woonoverlast in de buurtBewoners uitrusten met vaardigheden om zelf conflicten op te lossenBuurtbemiddeling
ContactbevorderingVergroten onderling vertrouwenContact bevorderen tussen bewoners of tussen bewoners en politiePolitiekids, gedragscodes
Informatie-bemiddelingBurgers en instanties van meer of betere informatie voorzienInformatie verzamelen en toegankelijk makenOnze Buurt Veilig, politie-app
BeleidsbeïnvloedingBeleid beïnvloeden, verantwoordelijkheid burgers en veiligheidsgevoel vergrotenVergroten zeggenschap burgers bij totstandkoming beleid en coproductie bij uitvoeringBuurt Bestuurt, Veilige Buurten Teams


In het overzicht met praktijkvoorbeelden is deze teruggebracht tot 4 categorieën.