Product toegevoegd aan winkelmand

Buitengewoon opsporingsambtenaar


Gemeente Ede

"De politie heeft een steeds meer terugtrekkende beweging op het gebied van overlast en leefbaarheid", aldus Anton Bos, teamcoördinator toezicht van de gemeente Ede. Juist de grotere gemeenten zijn daardoor genoodzaakt om door te ontwikkelen.

De gemeente Ede heeft dit snel in de gaten gehad en heeft geïnvesteerd in professionele boa’s. De gemeente werkte al tientallen jaren met BOA’s. Ze zijn nu doorontwikkeld als integrale BOA’s met verschillende taakaccenten. Een BOA die integraal kan worden ingezet en die duidelijk weet wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. 

"De BOA heeft een sterke informatiepositie op lokaal niveau."

- Anton Bos, teamcoördinator toezicht Ede

Gebruik elkaars informatiepositie

Op verschillende thema’s wordt er inmiddels samengewerkt tussen politie en BOA. Onder andere op jeugd, horeca, milieu, draaideurcriminelen en evenementen. Voor wat betreft de horeca starten de diensten bij politie en de BOA’s op hetzelfde moment. De boa sluit aan bij de politiebriefing en bijzonderheden worden direct gedeeld.

Een randvoorwaarde voor een goede samenwerking is informatiedeling. In Ede is de portofoon aangesloten op de meldkamer van de politie. De meldkamer kan zo direct verbinden met de gespreksgroepen van de politie, zodat de BOA en politie in direct contact staan. Voorheen was dit alles op 1 kanaal, wegens de Wet Politiegegevens PG moest dit gescheiden worden. Het werken op 2 gespreksgroepen kan extra tijd vergen voor de centralist. Ook kan het tot informatieverlies leiden. De centralisten zijn vaak  wel op de hoogte van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BOA, maar of de BOA wordt ingezet door de centralist dat verschilt nog eens.

Anton Bos: "De BOA heeft een sterke informatiepositie op lokaal niveau. Daarnaast is de BOA de eerste lijn naar de gemeente voor de politie. Het is dan goed op verschillende thema’s de samenwerking te zoeken, dat bestendigt die samenwerking. Bovendien lopen onze BOA's’s veel rond in de wijk. Daardoor zijn zij een waardevolle gesprekspartner – door hun sterke informatiepositie - voor de wijkagent. Ze hebben regelmatig clusteroverleg. Dit vindt meestal elke week plaats. Maar bij urgentie kan dit ook vaker voorkomen."

Tips

  1. Zorg dat de BOA kennis heeft van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zo bewaken zij zelf welke taken zij mogen uitvoeren en welke niet.
  2. Wanneer de BOA voldoende kennis heeft, kan hij of zij ook de regie pakken in situaties waarin moet worden samengewerkt.
  3. Sluit convenanten met relevante partners om privacygevoelige informatie te delen.
  4. Gebruik de kennis en kunde van een BOA. Veel BOA’s hebben affiniteit met een bepaald vakgebied. Gebruik deze kennis en kunde.